ໄທ-ລາວຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ເພື່ອຊຸ່ມຊົນ

20140317132519

ທ່ານຖະຣິດ ປະສານສອນ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານສົ່ງເສີມການສຶກສານອກລະບົບຫຼືການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈັງຫວັດບຶງການ ເປິດເພີຍວ່າ ຕາມທີ່ສຳນັກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສປປລາວໃດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກຮ່ວມກັນໃນການດຳເນີນຄວາມຮ່ວມມືໃນວິຊາການເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍຈະມີການຈັດຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ໃນຊຸ່ຊົນ 7 ແຂວງໃນສປປລາວ ໃດ້ແກ່: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຂວງສາລາວັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂະນະນີ້ການສ້າງໃດ້ສຳເລັດໃນ 1ແຂວງຄື: ສູນການຮຽນຊຸ່ມຊົນເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະຈະເປິດໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນເຕັມຮູບແບບທັ້ງການຮຽນການສອນແລະການອົບຮົບສ້າງອາຊີບ ໃນເດືອນມີນາ2014 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທ່ນບຸນໂຮມ ແກ້ວມະນີສັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກາແລະກິລາເມືອງປາກຊັນ ເວົ້າວ່າ ສູນການສຶກສາດັ່ງກ່າວຖືເປັນຕົ້ນແບບທີ່ມີປະໂຍດຕໍ່ການຮຽນຮູ້ນອກລະບົບຂອງລາວເພາະຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນແວດລ້ອມທັ້ງໂຮງຮຽນອານຸບານ ໂຮງຮຽນປະຖົມແລະມັດຖະຍົມ ທີ່ຈະເອື້ອໃຫ້ຄູເຂົ້າມາຊ່ວຍຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃດ້ຢ່າງສະດວກແລະຈະຂະຫຍາຍໄປສູນການຮຽນທີ່ເຫຼືອອີກ7ແຂວງດ້ວຍ.