ໄຊທານີ ຍູ້ແຮງຜະລິດກະສິກຳ ສະໜອງເປັນສິນຄ້າໄດ້ລື່ນແຜນ

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປົກຄອງ​ສົກ​ປີ 2012-2013 ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ຂອງ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ ໄດ້​ເລັ່ງ​ສົ່ງເສີມ​ດ້ານ​ກະສິກຳ ໂດຍ​ໄດ້​ສຸ່ມ​ໃສ່​ສ້າງ​ຕົວ​ແບບ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ສາມາດ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ຕ່າງ​ແຂວງ​ໄດ້ ສຳລັບ​ສົກ​ປີ​ດັ່ງກ່າວ ການ​ຜະລິດ​ເຂົ້າ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 19.700 ເຮັກຕາ ຜົນ​ຜະລິດ​ໄດ້ 91.686 ໂຕນ ສະເລ່ຍ​ຜົນ​ຜະລິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້ 545 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ທຽບໃສ່​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 97,37% ພືດ​ຜັກ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 2.921 ເຮັກຕາ ຜົນ​ຜະລິດ​ໄດ້ 29.911 ໂຕນ ສະເລ່ຍ​ຜົນ​ຜະລິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ 111 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ທຽບໃສ່​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 113,8% ພືດ​ອຸດສາຫະກຳ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 1.839 ເຮັກຕາ ຜົນ​ຜະລິດ​ໄດ້ 28.320 ໂຕນ ສະເລ່ຍ​ຜົນ​ຜະລິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້ 168 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ທຽບໃສ່​ແຜນ​ປີ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 121% ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 60 ເຮັກຕາ ຜົນ​ຜະລິດ​ໄດ້ 900 ໂຕນ ສະເລ່ຍ​ຜົນ​ຜະລິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້ 5,3 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ທຽບໃສ່​ແຜນການ​ປີ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 100%.

ການ​ລ້ຽງສັດ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ການ​ລ້ຽງສັດ​ເປັນ​ຟາມ ຫຼື ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ລ້ຽງ​ທີ່​ແນ່ນອນ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ສັດລ້ຽງ ແລະ ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ທາດ​ຊີ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ​ໄດ້ 8.460 ໂຕນ ທຽບໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 113,8% ສະເລ່ຍ​ໃສ່​ພົນລະເມືອງ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້ 50 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ.

ທີ່ມາhttp://www.vientianemai.net