ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບເລກລີງແລະເລກນາກ?

ອີງຕາມຂ່າວຈາກ ເພຈວາລະສານມະຫາຊົນ ລາຍງານເມື່ອຕອນແລງມື້ນີ້ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015 ເຊິ່ງເປັນມື້ເລກອອກ. ວາລະສານມະຫາຊົນລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີປະຊາຊົນຜູ້ມັກສ່ຽງໂຊກ ດ້ວຍການຊື້ເລກວ່າ ຜູ້ຂາຍເລກປິດ(ບໍ່ຂາຍ)ເລກນາກກັບເລກລີງ ດັ່ງນັ້ນ ທີມງານມະຫາຊົນຈຶ່ງໄດ້ເລາະສອບຖາມ ຕາມໂຕະຂາຍເລກຕ່າງໆ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າ ມີແຕ່ສອງສາຂາ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຜູ້ຂາຍເລກບໍ່ຂາຍເລກນາກກັບເລກລີງ ໂດຍກ່າວວ່າມີຄົນໄປເໝົາຊື້ເອົາ ເລກສັດ 2 ຊະນິດນີ້ໝົດແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຍັງຢູ່ສາຂາ ໂດຍມີເຄື່ອງໝາຍກາກະບາດຢູ່ໃນຊ່ອງເລກ ດັ່ງກ່າວ.
11653332_1132212246792787_1142988267_n