ບວມ ບ່ອນໃດໃນຮ່າງກາຍ ບົ່ງບອກວ່າເປັນພະຍາດ

0
107

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍໃນບາງຄັ້ງ, ໂດຍສະເພາະອາການບວມ ບາງຈຸດ, ບາງບ່ອນໃນຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງທຸກຄົນຮູ້ຫຼືບໍ? ອາການບວມບ່ອນໃດ ທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າທ່ານກຳລັງສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຍັງກັນແທ້, ມື້ນີ້ລາວໂພສໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນມາໃຫ້ອ່ານ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງນໍາກັນ.

1. ທ້ອງບວມ: ອາກາດນີ້ອາດບົ່ງບອກວ່າທ່ານສ່ຽງເປັນພະຍາດຕັບແຂງ, ນອກຈາກອາການບວມແລ້ວ, ຫາຈັບເບິ່ງແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າມີກ້ອນຢູ່ໃນທ້ອງບໍລິເວນທີ່ບວມ ຄວນຮີບໄປກວດສຸຂະພາບ, ເພາະອາດຈະເປັນເນື້ອງອກ ຫຼື ກ້ອນມະເຮັງກໍເປັນໄດ້.

2. ຂາບວມ: ຫາກມີອາການຂາບວມຂ້າງດຽວ, ອາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າ: ຫຼອດເລືອດດຳບໍລິເວນຂາມີການອຸດຕັນ, ຕ້ອງໄດ້ໄປພົບແພດ

3. ຕີນບວມ: ເກີດມາຈາກການມີນໍ້າໜັກຕົວທີ່ເກີນມາດຕະຖານ ຫຼື ກຳລັງຖືພາ, ນອກນີ້, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພະຍາດຫົວໃຈ…..

4. ຄໍບວມ: ສາມາດບົ່ງບອກວ່າເປັນຫຼາຍພະຍາດບໍ່ວ່າຈະເປັນ ມະເຮັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ, ມີກ້ອນເນື້ອໃນລໍາຄໍ, ຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິຄວນໄປພົບແພດດ່ວນ.

5. ໜ້າບວມ: ອາການໜ້າບວມອາດບົ່ງບອກວ່າທ່ານກຳລັງມີອາການແພ້ເຊັ່ນ: ແພ້ຢາ, ແພ້ອາຫານ…. ກໍລະນີໜ້າບວມເລັກໜ້ອຍອາດເປັນຍ້ອນກິນອາຫານທີ່ມີທາດໂຊດຽມ(ເກືອ) ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ອາດຈະມີນໍ້າໜັກຕົວຫຼາຍຂຶ້ນກໍໄດ້.

ຂໍ້ມູນ: rattinan medical center