ຄຳມ່ວນ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 2.724 ຕື້ກີບ

0
671

ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສິດທິເດດ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຄຳມ່ວນ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2024 ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2023 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 1.742 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 2.724 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 156,38% ຂອງແຜນ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບສູນກາງແຜນປີ 788,00 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 978,73 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 124,21 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ ແຜນປີ 954,21 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 1.746 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 182,94% ຂອງແຜນປີ. ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍແຜນການປີ 742,43 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 739,73 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,64%.

May be an image of 1 person and text that says 'ลาว 528'

ສຳລັບປີ 2024 ແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກມອບໝາຍທັງໝົດ 2.417 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,93% ຫຼືເທົ່າກັບ 675,21 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ,ລາຍຮັບສູນກາງ 1.045 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 24,59% ແລະ ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ 1.372 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,48%. ສ່ວນແຜນຄາດຄະເນທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ທັງໝົດ 546,59 ຕື້ກີບ, ຫຼຸດລົງ 7,11% ແລະ ໃນປີ 2024 ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນການຫັນແຂວງຄຳມ່ວນເປັນແຂວງທີ່ກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ.

No photo description available.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ບັນລຸ – ເກີນແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂະແໜງການເງິນກໍ່ໄດ້ວາງວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງ ກ້າວໄປເຖິງມີລາຍຮັບທີ່ເກີນແແຜນ ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຄັງເງິນເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເອກະສານ ກ່ອນການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຂະແໜງປະມານ, ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ, ກວດກາພາຍຫຼັງການເບີກຈ່າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານລາຍຈ່າຍມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ໃຫ້ມີການເບີກຈ່າຍເງິນນອກແຜນ. ນອກນີ້,ສຳລັບລາຍຈ່າຍຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມືອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸມັດການເບີກຈ່າຍທາງດ້ານງົບປະມານທັງໝົດຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ, ສ່ວນແຂວງຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.

ຂ່າວ: khammouane News