ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈໍາກັດ ມອບດິນ 37 ເຮັກຕາທີ່ເປັນເຂດການຜະລິດທອງ-ຄໍາຂອງໂຮງງານເກົ່າ ໃຫ້ແຂວງໄຊສົມບູນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ

0
7145

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈໍາກັດ ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອທີ່ດິນຈໍານວນ 37 ເຮັກຕາທີ່ເປັນເຂດການຜະລິດທອງ-ຄໍາເກົ່າຂອງໂຮງງານ ຫຼື GMO ເພື່ອຫັນມາຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຄືນມາຢູ່ສະພາບປົກກະຕິສໍາເລັດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດໄດ້ມອບໃຫ້ລັດຖະບານກໍ່ຄືອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງຕໍ່ໄປ.

[metaslider id=”150187″]

ທ່ານ ຫານ ຈັນທະວົງ ຮອງຜູ້ຈັດການພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິສັດພູເບ້ຍມານິງ ຈໍາກັດໃຫ້ສໍາພາດນັກຂ່າວ, ໃນໂອກາດທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດແຮ່ທາດພູຄໍາ ແລະ ພິທີມອບ 10 ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງບໍລິສັດໃນວັນທີ 14 ທັນວານີ້ວ່າ: ໃນເຂດການຜະລິດທອງ-ຄໍາເກົ່າຂອງໂຄງການ ຫຼື GMO ນອນຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າຍອນ ເມືອງອະນຸວົງ ເຊຶ່ງເປັນເນື້ອທີ່ ທີ່ທາງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງຈໍາກັດໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ເພື່ອນໍາເອົາແຮ່ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກເຂດພູຄໍາໄປຜະລິດເປັນຄໍາ-ທອງ, ພາຍຫຼັງໄດ້ດໍາເນີນງານມາເປັນເວລາ 5 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ຈົນຮອດປີ 2010 ຈຶ່ງໄດ້ປິດໂຮງງານດັ່ງກ່າວລົງ, ຈາກນັ້ນ ມາຮອດປີ 2018 ທາງໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ດິນ ຫຼື ປັບປຸງດິນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມອບຄືນໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອນໍາໄປທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານອື່ນໆ.

ຮອງຜູ້ຈັດການພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິສັດພູເບ້ຍມານິງ ຈໍາກັດໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມອບເນື້ອທີ່ດິນຟຶ້ນຟູໃຫ້ອົງການປົກຄອງສໍາໄຊສົມບູນສໍາເລັດແລ້ວ, ທາງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງງານຜະລິດຄໍາ-ທອງຕອນລຸ່ມ ເຊຶ່ງເປັນເຂດພື້ນທີ່ເປັນບ່ອນບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານເກົ່າ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດໃນຂັ້ນຕອນການປັບປຸງດິນ ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ອົງການປົກແຂວງໄຊສົມບູນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Lao National Radio