ກໍລະນີທຳອິດຂອງໂລກກັ້ນຈາມຈົນຫຼອດລົມຈີກ

0
1028

ກໍລະນີທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ພົບຄົນກັ້ນຈາມໂດຍການບີບດັງ ແລະ ປິດປາກ ຈົນສຸດທ້າຍຫຼອດລົມຈີກ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງກຳລັງຂັບລົດ ແລະ ທັນໃດນັ້ນກໍຮູ້ສຶກຢາກຈາມ ແຕ່ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຈາມແບບປົກກະຕິ ແຕ່ລາວກັບກັ້ນຈາມດ້ວຍການບີບດັງ ແລະ ປິດປາກ.

ເຊິ່ງການກັ້ນຈາມດ້ວຍການບີບດັງ ແລະ ປິດປາກ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນໃນທາງເດີນຫາຍໃຈສູງຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິຫຼາຍເທົ່າໃນລະຫວ່າງການຈາມ ໃນກໍລະນີນີ້ ຄວາມດັນສູງຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມຂອງລາວຈີກຂາດ.

ຈາກການຖ່າຍ X-ray ພົບຫຼອດລົມຈີກຂາດຂະໜາດ 2×2 ມິນລີແມັດ ໂດຍແພດລະບຸສາເຫດວ່າ ມາຈາກແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວໃນຫຼອດລົມຂະນະທີ່ຈາມ ໂດຍບີບດັງ ແລະ ປິດປາກ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ.

ທ້າຍນີ້ ແພດຍັງແນະນຳວ່າ ບໍ່ຄວນກັ້ນຈາມດ້ວຍການບີບດັງ ແລະ ປິດປາກ ເພາະອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຫຼອດລົມທະລຸໄດ້.

 

ທີ່ມາ: National Post