ແຮດສຸມາຕຣາໃຫ້ກຳເນີດລູກເປັນໂຕທີ 2 ໃນປີນີ້

0
1385

“ແຮດສຸມາຕຣາ” ເປັນແຮດຫາຍາກໃກ້ສູນພັນ ໄດ້ເກີດລູກໃນເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າທາງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫວັງໃນການຂະຫຍາຍພັນແຮດສຸມາຕຣາ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີປະຊາກອນແຮດຊະນິດນີ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດໂຕໃນໂລກ.

ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2023 “ເດໄລລາ” ແຮດເພດເມຍ ໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກແຮດເພດຜູ້ ນ້ຳໜັກປະມານ 25 ກິໂລກຣາມ ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ສ່ວນພໍ່ແຮດເກີດໃໝ່ນີ້ຊື່ວ່າ “ຮາຣາປັນ”.

ລູກແຮດໂຕນີ້ ເປັນລູກແຮດສຸມາຕຣາ ໂຕທີ 5 ທີ່ເກີດພາຍໃຕ້ໂຄງການຂະຫຍາຍພັນເຄິ່ງທຳມະຊາດຂອງອຸທິຍານເວກຳບາສ ແລະ ການເກີດໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນການເກີດຂັ້ນທີ 2 ຂອງແຮດສຸມາຕຣາໃນປີ 2023 ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານໃນການອະນຸລັກແຮດໃນອິນໂດເນເຊຍ.

ທັ້ງນີ້ ສະຫະພາບນາໆຊາດເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN) ໄດ້ຈັດໃຫ້ “ແຮດສຸມາຕຣາ” ເປັນແຮດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນສາຍພັນແຮດທັງໝົດ ແລະ ຍັງຢູ່ໃນພາວະໃກ້ສູນພັນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ AP