ຄວາມເຫງົາຄືໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງສຸຂະພາບ

0
357

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທາງອົງກອນອະນາໄມໂລກ (The World Health Organization) ໄດ້ອອກມາປະກາດວ່າ: ຄວາມເຫງົາຄືໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງສຸຂະພາບ ເຊິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດທຽບເທົ່າການສູບຢາ 15 ກອກຕໍ່ມື້.

ອົງກອນອະນາໄມໂລກ ລະບຸວ່າ: ປັດຈຸບັນມີຜູ້ສູງອາຍຸ 1 ໃນ 4 ຕ້ອງອົດທົນກັບຄວາມໂດດດ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ໄວລຸ້ນ 5-15% ກໍຕ້ອງປະສົບກັບຄວາມໂດດດ່ຽວເຫຼ່ານີ້ເຊັ່ນກັນ.

ຈາກຜົນການສຶກສາໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກາສໂກ ສະກອດແລນ  ຍັງລະບຸອີກວ່າ: ຄົນທີ່ບໍ່ພົບປະໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນເຖິງ 39% ໂດຍການສຶກສາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງຜູ້ເປັນໄວໝຸ່ມທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງໂດດດ່ຽວປະມານ 458,000 ຄົນເປັນເວລາ 12 ປີ ແລະ ພົບວ່າໃນຊ່ວງເວລານັນມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວປະມານ 33,000 ຄົນ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີງານວິໄຈຈາກວາລະສານ BM Medicine ທີ່ເສີມຂໍ້ມູນນີ້ວ່າ: ການທີ່ເຮົາຕິດຕໍ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຢ່າງນ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍ ທັງນີ້ຄວາມສຳພັນໃນລະດັບຜິວເຜີນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ, ເພາະສະນັ້ນທຸກຄົນຢ່າລືມຫາເວລານັດໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ອອກໄປນັ່ງຫຼິ້ນລົມເລື່ອງຕ່າງໆເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: CatDumb