ປິ່ນປົວແກ່ນຕາຂຸ້ນຟຣີ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

0
393

ຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ທີມີຕາມົວ(ແກ່ນຕາຂຸ້ນ)ໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ເປັນພະຍາດຕ່າງໆທາງໜ່ວຍງານອຸດົມໄຊຈະໄດ້ລົງກວດແລະປິ່ນປົວຕາໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃນ 5 ຕົວເມືອງ ແລະ 3 ສຸກສາລາໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງນີ້:

14/11/23 ສຸກສາລາ ສີບຸນເຮືອງ
15-17/11/23 ໂຮງໜໍ ເມືອງຮູນ
21_22/11/23 ໂຮງຫມໍ ເມືອງງາ
24_25/11/23 ສຸກສາລາລາດຫານ
27_28/11/23 ໂຮງໜໍ ເມືອງແບງ
30/11/23 ໂຮງໜໍເມືອງຫລາ
4/12/23 ສຸກສາລານ້ຳເງີນ
6_7/12)23 ໂຮງໜໍເມືອງນາໜໍ້

ດັ່ງນັ້ນຂໍແຈ້ງມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊຜູ້ທີມີບັນຫາຕາມົວໃຫ້ໄປປິ່ນປົວບໍລິການຕາມສະຖານທີີ່ທີ່ໄກ້ບ້ານທ່ານ.