ກຳປູເຈຍອອກຄຳສັ່ງຫ້າມໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ໂທລະສັບໃນໂຮງຮຽນ

0
867

ກະຊວງສຶກສາທິການກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນອີເລັກໂຕນິກ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ເວລາທີ່ມີກັບການຮຽນ ຫຼາຍກວ່າການຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ໂຊຊຽວມີເດຍ.

ຂະນະດຽວກັນ ຄະນະຄູ ແລະ ຄູປະຈຳຊັ້ນຂອງໂຮງຮຽນລັດທຸກແຫ່ງໃນກຳປູເຈຍ ຄວນກະຕຸ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ອ່ານໜັງສື ຫຼື ສຶກສາຄົນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃຫ້ຫ້ອງສະໝຸດ ໃນເວລາຫວ່າງ.

ທັ້ງນີ້ ຜູ້ປົກຄອງ ກໍຄວນເບິ່ງລູກຫຼານຕື່ມ ໃນການໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂຕນິກອື່ນໆ ເພື່ອການສຶກສາຮຽນຮູ້ເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ khmertimeskh