ສະຫຼຸບທ້າຍໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ

0
778

ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2023 ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບທ້າຍໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສປປ ລາວ (ໄລຍະ V) ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ.

ທ່ານ ສີວອນ ວັນວິໄລ ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະລາຊາອານາຈັກອັງກິດ ດ້ວຍງົບປະມານຈຳນວນ 436.277 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ເມສາ – ກັນຍາ 2023 ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ລະເບີດ ຢູ່ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສາມາດກວດກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່ດິນ ໄດ້ທັງໝົດ 467.855 ຕາແມັດ, ລະເບີດທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ທໍາລາຍມີ 418 ໜ່ວຍ (ໂບມໃຫຍ່ 2 ໜ່ວຍ, ໂບມບີ 382 ໜ່ວຍ ແລະ ຊະນິດອື່ນໆ 34 ໜ່ວຍ).

ໂອກາດດັ່ງກ່າວກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນການກວດກູ້ລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບັນດາຕາງໜ້າການຈັດຕັ້ງບ້ານ ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Khammouane News