ລະວັງຄົນແອບອ້າງຫຼອກລວງ ຮຽກຮັບເງິນນຳແຮງງານຜູ້ທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

0
960

ເມື່ອບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດ iJobs.la ໄດ້ມີການໂພສກ່ຽວກັບການປົດພະນັກງງານອອກ ເນື່ອງຈາກມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ.

ໂດຍລະບຸວ່າ ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງ ໂດຍມີພຶດຕິກຳໄປແອບອ້າງ-ຫຼອກລວງ ຮຽກຮັບເງິນນຳແຮງງານຜູ້ທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຫາຍຫຼາຍຄົນ ແລະ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຖ້າບໍ່ປະກາດ ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອີກຫຼາຍຄົນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະກາດ.

ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການປົດພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນວ່າອົງກອນມີຄວາມເມດຕາ ບໍ່ຢາກທຳລາຍອະນາຄົດຂອງຜູ້ໃດ ຈຶ່ງຍັງໃຫ້ໂອກາດໃນການທຳມາຫາກິນຢູ່ໃນສັງຄົມ ຈຶ່ງບໍ່ລົງປະກາດ ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ຢຸດເຊົາ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການນີ້.