VinFast ສົ່ງລົດແທັກຊີໄຟຟ້າ ຈຳນວນ 150 ຄັນມາລາວແລ້ວ

0
1527

VinFast ຜູ້ຜະລິດລົດສັນຊາດຫວຽດນາມ ສົ່ງລົດແທັກຊີ ຈຳນວນ 150 ຄັນມາລາວ ເພື່ອເປີດບໍລິການລົດແທັກຊີໄຟຟ້າ.

ທັ້ງນີ້ ບໍລິສັດຫວັງທີ່ຈະແຂ່ງກັບບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ດ້ານລົດໄຟຟ້າກໍຄື Tesla ແລະ ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ບໍລິການແທັກຊີ່ໃນລາວ ດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດ Green and Smart Mobility (GSM) ເຊິ່ງມີບໍລິສັດແມ່ເປັນບໍລິສັດດຽວກັນກັບ VinFast ນັ້ນກໍຄືກຸ່ມບໍລິສັດ Vingroup.

Nguyen Van Thanh ເປັນ CEO ຂອງ GSM ກ່າວວ່າ: ລາວເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ລະດັບສາກົນ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມລົດໄຟຟ້າຂອງຫວຽດນາມສູ້ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກ.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນຫຼັງການເປີດຕົວບໍລິການແທັກຊີໄຟຟ້າຂອງ Vingroup ໃນຫວຽດນາມໃນເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ.