ຂັງຕົວເອງຢູ່ເຮືອນມາ 55 ປີ ຍ້ອນຢ້ານຜູ້ຍິງ

0
2660

ຊາຍອາຟຣິກາຢ້ານຜູ້ຍິງ ເລືອກທີ່ຈະຂັງຕົວເອງຢູ່ເຮືອນມາ 55 ປີ ພ້ອມກັ້ນຮົ້ວໄວ້ສູງ ແລ້ວສັ່ງຫ້າມຜູ້ຍິງເຂົ້າເດັດຂາດ.

“Callitxe Nzamwita” ອາຍຸ 77 ປີ ຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດສັນໂດດ ຫຼື ຢູ່ຄົນດຽວມາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 16 ປີ ລາວໄດ້ອາໄສຢູ່ເຮ່ືອນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດຜູ້ຍິງ ແລະ ຍັງສ້າງຮົ້ວໄວ້ສູງເຖິງ 5 ແມັດ ແລະ ປິດກັ້ນຢ່າງແໜ້ນໜາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງເຂົ້າມາໃກ້ໃນຂົງເຂດຂອງລາວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າລາວຈະຢ້ານຜູ້ຍິງ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນລາວ ດ້ວຍການຈັດອາຫານ ແລະ ສິ່ງອຸປະໂພກທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຕົວລາວເອງ.

ຕາມທີ່ເພື່ອນບ້ານຜູ້ຍິງທ່ານໜຶ່ງໄດ້ເລົ່າວ່າ: ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜພົບເຫັນລາວຢູ່ນອກເຮືອນ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມີຄົນເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວກໍຈະຢູ່ຫ່າງໆສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອນບ້ານຈຶ່ງມັກປະສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການໄວ້ທາງນອກ ແລະ ລາວກໍຈະອອກມາເກັບເອົາມັນເມື່ອເພື່ອບ້ານກັບໄປແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ India Times