ແຈ້ງການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ

0
737

ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2023 ປະທານປະເທດ ແຈ້ງການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ ເຊິ່ງປະກອບ 6 ລາຍການຄື:

  1. ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
  2. ເຫຼົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ
  3. ເບຍ
  4. ຢາສູບ
  5. ເຄື່ອງດື່ມສຳເລັດຮູບ
  6. ຕູ້ເກມຢອດຫຼຽນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມທຸກຊະນິດ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມການພະນັນທຸກຊະນິດ ໂດຍໄດ້ຮັບອານຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.