ຢອກກັນ ຈົນນຳພາສູ່ເຫດມີດສຽບຫົວກັນ!

0
707

ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023 ເວລາປະມານ 10:00 ໂມງຜ່ານມາ, ເກີດເຫດມີເດັກຢອກກັນຈົນມີປາກສຽງ ຈຶ່ງເປັນເຫດລົງມືດຶກມີດສຽບຄາຫົວ ຈົນບາດເຈັບ ທີ່ບ້ານເທດສະບານເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ.

ຈາກການສອບຖາມເອື້ອຍຜູ້ບາດເຈັບໄດ້ເລົ່າວ່າ: ກ່ອນເກີດເຫດນ້ອງຊາຍຂອງຕົນອາຍຸ 12 ປີ (ນ້ອງຫຼ້າ) ໄດ້ໄປຊື້ນ້ຳຢູ່ເຮືອນຂອງຄູ່ກໍລະນີ ເຊິ່ງອາຍຸພຽງ 16 ປີ ຢູ່ຂ້າງບ້ານກັນ, ເທື່ອທຳອິດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ, ຕໍ່ມານ້ອງຊາຍໄດ້ໄປຊື້ອີກຮອບທີ 2 ໄດ້ມີການຢອກກວນກັນ ຈົນມີປາກສຽງ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດລົງມືດຶກມີດສຽບຫົວນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງຄອບຄົວກໍໄດ້ພານ້ອງໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັກສາຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ.

ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ບາດເຈັບແມ່ນປອດໄພແລ້ວ ແລະ ທາງຄອບຄົວຜູ້ກໍ່ເຫດກໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈົນກວ່າທາງຜູ້ບາດເຈັບຈະຫາຍດີ. ທັງນີ້, ຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ທຸກຄົນທີ່ມີລູກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງກຳລັງດື້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງເປັນພິເສດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການດັ່ງຂ້າງເທິງນີ້.