ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປະກາດ ຮັບນັກສຶກສາຈຳນວນ 1.746 ຄົນ

0
1009

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອກແຈ້ງການເຖິງ: ນັກຮຽນສາມັນທຸກຄົນທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບການ ຮັບສະຫມັກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາວິຊາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສັບຊ້ອນບໍ່ຄົບຕາມ ຕົວເລກອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນປະຈໍາສົກສຶກສາ2023-2024.
– ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບເລກທີ 071/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2009;
– ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ເລື່ອງການປະກາດຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກ ສຶກສາ 2023-2024 ສະບັບເລກທີ 970/ຊສ, ລົງວັນ 5 ກັນຍາ 2023;
– ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະນໍາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2023.
ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງນັກຮຽນສາມັນທຸກຄົນທີ່ຈົບ ມັດທະຍົມປາຍ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ມຊ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະຫມັກເອົານັກສຶກສາ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນໃນບາງສາຂາວິຊາ ເພີ່ມເຕີມອີກ, ຖ້ານັກຮຽນຄົນໃດສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຍາກຮຽນ ສາມາດສະຫມັກໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້: