8 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ຫຼັງຈາກກິນອາຫານອິ່ມ

0
1159

1. ຫ້າມສູບຢາ

ການສູບຢາຫຼັງອາຫານ ທຽບໄດ້ກັບການສູບຢາຍາມປົກກະຕິເຖິງ 10 ກອກ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງເປັນມະເຮັງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງການສູບປົກກະຕິກໍຍັງມີໂອກາດເປັນມະເຮັງຢູ່ແລ້ວ.

2. ຫ້າມກິນໝາກໄມ້

ເຖິງວ່າໝາກໄມ້ສົດເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າກິນເຂົ້າໄປທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ກິນອາຫານແລ້ວ ມັນຈະເຂົ້າໄປປະສົມກັບອາຫານທີ່ກິນໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈຳກັດການດູດຊຶມ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບການຍ່ອຍ ແລະ ຫຼຸດຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຂອງອາຫານທີ່ທ່ານກິນ, ສະນັ້ນ ຄວນກິນໝາກໄມ້ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານຈະດີກວ່າ.

3. ຫ້າມນອນທັນທີ

ເມື່ອທ່ານນອນຫຼັບຫຼັງກິນອາຫານ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານມີບັນຫາ.

4. ຫ້າມອາບນ້ຳ

ເມື່ອທ່ານອາບນ້ຳຫຼັງຈາກກິນອາຫານ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປໄຫຼວຽນຢູ່ຜິວໜັງເພື່ອຈະໄປຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ບັນຫາການຍ່ອຍອາຫານ ເນື່ອງຈາກການຍ່ອຍອາຫານຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈຳນວນຫຼາຍ.

5. ຫ້າມອອກກຳລັງກາຍ

ການອອກກຳລັງກາຍຫຼັງການກິນອາຫານ ມັນຈະໄປຂັດຂວາງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດຮາກ ທ້ອງເບັງ ແລະ ວິນຫົວໄດ້.

6. ຫ້າມດື່ມຊາ ຫຼື ກາເຟ

ການດື່ມຊາ ຫຼື ກາເຟຫຼັງການກິນອາຫານ ມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງດື່ມປະເພດນີ້ມີສານບາງຊະນິດທີ່ດູດຊຶມທາດເຫຼັກ ແທນທີ່ມັນຈະດູດຊຶມເຂົ້າຮ່າງກາຍ, ສະນັ້ນ ຄວນດື່ມຫຼັງຈາກກິນອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງ.

7. ຫຼີກລ່ຽງການໃສ່ຮັດສາຍແອວ

ເພາະການເພີ່ມແຮງກົດທັບບໍລິເວນທ້ອງຫຼັງການກິນອາຫານ ມັນຈະໄປລົບກວນການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

8. ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມນ້ຳ

ເມື່ອທ່ານດື່ມນ້ຳທັນທີຫຼັງຈາກກິນອາຫານແລ້ວ ມັນຈະຫຼຸດການລັ່ງສານເອນໄຊ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນກົດໃນກະເພາະ ແລະ ທ້ອງອືດ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍຍາກ.

ທີ່ມາ healthshots