ກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນປະກາດຄວບຄຸມການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຫາຍາກ

0
811

ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2023 ກະຊວງການຄ້າຈີນ ປະກາດຄວບຄຸມການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຫາຍາກ ເຊັ່ນ ແກລລຽມ 8 ຊະນິດ ແລະ ເຈີີເມນຽມ 6 ຊະນິດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີ, ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

ທັ້ງນີ້ ຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ລະບຸວ່າ ການຂົນສົ່ງທາດເຫຼົ່ານີ້ອອກນອກປະເທດຈີນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ຜູ້ສົ່ງອອກຈາກຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ຜູ້ທີ່ລະເມີດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ສົ່ງອອກເກີນປະລິມານທີ່ອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດລະບຽບ.

ແກລລຽມ ແລະ ເຈີີເມນຽມ ແມ່ນທາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳລົດໄຟຟ້າ ຜະລິດຊິບ ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນການຜະລິດທາງຍຸດທະສາດ ເປັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ChinaDaily