ເຊກອງຄາດຄະເນໝົດປີ 2023 ເສດຖະກິດຈະເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 5%

0
1029

ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ກອງດາວວັນ ວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໃນກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ ຄັ້ງທີ I ຄະນະພັກຮາກຖານ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີງຕາມຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຂອງແຂວງເຊກອງ ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ ເຫັນວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດນັບມື້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2023 ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5%.

ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ GDP ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນປີ 2021 ຂະຫຍາຍຕົວ 3,3% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸ 2.210 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງເທົ່າກັບ 16,9 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 1.735 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 9.745 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ); ປີ 2022 ຂະຫຍາຍຕົວ 4% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸ 2.531 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງເທົ່າກັບ 18,75 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 1.103 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 17.000 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ) ແລະ ຄາດຄະເນຫມົດປີ 2023 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5% ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸ 2.657,4 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງເທົ່າກັບ 19,43 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 1.143 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 17.000 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ).

ໂດຍລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຂອງແຂວງເຊກອງ ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຂອງເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ 4,1% ທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າກັບ 58,57% ເຊື່ອແນວ່າຮອດປີ 2025 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຈະບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ