ອາເມຣິກາປະກາດຢຸດສະຖານະການສຸກເສີນດ້ານໂຄວິດ-19

0
1244

ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະກາດຢຸດສະຖານະການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກຈາກການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພານີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ປະກາດສະຖານະການສຸກເສີນໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທຳອິດຕອນ 3 ປີກ່ອນ.

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2023 ທາງການສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈະຢຸດສະຖານະການສຸກເສີນດ້ານໂຄວິດ-19 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອຈັດສັນເງິນທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນປະເທດ ທີ່ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແພ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິການມະນຸດ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈັດແຜນປ່ຽນຈາກພາວະສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການຮັກສາ ແລະ ການກວດໂຄວິດ-19 ອາດຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງຕາມປະກັນສຸຂະພາບ ສ່ວນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດອາດຈະຍັງມີຢູ່ຈົນເຖິງ 30 ກັນຍາ 2024 ໂດຍການຕັດສິນໃຈຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະລັດ.

ນອກນີ້ ການບັງຄັບແບ່ງປັນຜົນການທົດສອບຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມເຖິງຂໍ້ມູນວັກຊີນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດ ກັບ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອພາວະສຸກເສີນຢຸດລົງ.