ເກົາຫຼີໃຕ້ກຽມຢຸດການບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນອາຄານໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ

0
629

ທາງເກົາຫຼີໃຕ້ວາງແຜນຍົກເລີກມາດຕະການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ໃນອາຄານ ແຕ່ຍັງຈະໃສ່ເມື່ອຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.

ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023 ທ່ານ ຮັນ ດັອກຊູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເກົາຫຼີໃຕ້ ປະກາດວ່າ ທາງການເກົາຫຼີໃຕ້ວາງແຜນທີ່ຈະຍົກເລີກມາດຕະການບັງຄັບໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ໂດນຄາດວ່າຈະມີຜົນໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕະການບັງຄັບໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ຕຶກອາຄານ ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດອັນສຸດທ້າຍແລ້ວ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ກໍມີຫຼາຍມາດຕະການ ແຕ່ໄດ້ຍົກເລີກໄປເກືອບໝົດພາຍຫຼັງທີ່ເປີດປະເທດ.

ເຖິງວ່າຈະຫຼຸດມາດຕະການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ອາຄານ ແຕ່ປະຊາຊົນກໍຕ້ອງໃສ່ເມື່ອຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນແອອັດ ຫຼື ຈຸດທີ່ສ່ຽງ ເຊັ່ນ ໂຮງໝໍ ຮ້ານຂາຍຢາ ບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ The Star