7 ອາການຂອງຄົນສ່ຽງເປັນໂຣກເບົາຫວານ ບໍ່ຕຸ້ຍກໍເປັນໄດ້

0
835

ປົກກະຕິແລ້ວ ຄົນເຮົາຍັງລຶ້ງວ່າ ຄົນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນເບົາຫວານ ແມ່ນຄົນທີ່ຕຸ້ຍ ມັກກິນຂອງຫວານຫຼາຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນ ພົບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນເບົາຫວານທີ່ຈ່ອຍ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຈ່ອຍຫຼາຍ ແຕ່ກໍເປັນເບົາຫວານໄດ້ ດ້ວຍປັດໄຈສ່ຽງຫຼາຍໆຢ່າງ ທັງພຶດຕິກຳການກິນຫວານ ກຳມະພັນ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມາບອກເຖິງຂໍ້ສັງເກດຂອງອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ທີ່ສ່ຽງເປັນເບົາຫວານ:

  1. ຍ່ຽວດຸກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ຮູ້ສຶກປວດຍ່ຽວໝົດມື້ ຖ້ານ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ.
  2. ຫິວນ້ຳກວ່າປົກກະຕິ ຮູ້ສຶກວ່າດື່ມນ້ຳເທົ່າໃດກໍບໍ່ເຊົາຢາກນ້ຳ.
  3. ເບື່ອອາຫານ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.
  4. ອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍງ່າຍ.
  5. ມີອາການຊາ ເປັນເໜັບ ຮູ້ສຶກຄືມີເຂັມແທງປາຍນິ້ວມື ນິ້ວຕີນ ເອີ້ນວ່າມີອາການ “ເສັ້ນປະສາດອັກເສບ” ແລະ ມີອາການນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ.
  6. ຕາມົວ ເລີ່ມເບິ່ງເຫັນບໍ່ແຈ້ງ.
  7. ຜິວໜັງແຫ້ງກວ່າປົກກະຕິ ເປັນບາດງ່າຍ ແລະ ບາດຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ບາດເຊົາຍາກ ຫຼື ນານເຊົາ.

ອາການທັງໝົດນີ້ ເປັນອາການທີ່ຮ່າງກາຍສະແດງອອກ ເມື່ອເຮົາມີລະດັບນ້ຳຕານທີ່ສູງຫຼາຍ.

ຄົນປົກກະຕິ ຄ່ານ້ຳຕານຈະຢູ່ປະມານ 100 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ ຫຼັງກິນອາຫານຈະຕ່ຳກວ່າ 140 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ.

ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໂຣກເບົາຫວານ ກ່ອນກິນອາຫານຄ່ານ້ຳຕານຈະຢູ່ປະມານ 100-125 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ ຫຼັງກິນອາຫານ 140-199 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ.

ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານ ກ່ອນກິນອາຫານຄ່ານ້ຳຕານຈະຫຼາຍກວ່າ 126 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ ຫຼັງກິນອາຫານຈະຫຼາຍກວ່າ 200 ມິນລີກຣາມ/ເດຊີລິດ.

ທັ້ງນີ້ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຜົນກວດ ຄົນໄປພົບ ແລະ ປຶກສາແພດໝໍ ພ້ອມກັບອົດອາຫານກ່ອນກວດເລືອດ 6-8 ຊົ່ວໂມງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ medicthai