ຈອດລົດຕາກແດດເປັນປະຈຳ ສ່ຽງໃຫ້ລົດພັງແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ

0
1225

ສຳລັບບາງຄົນກໍບໍ່ສາມາດລ່ຽງໄດ້ທີ່ຈະຈອດລົດຕາກແດດເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະໃນລາວເຮົາ ກໍເປັນປະເທດຮ້ອນຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຈອດລົດຕາກແດດອາດຈະເຮັດໃຫ້ລົດເສື່ອມສະພາບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ພາຍໃນ-ພາຍນອກຂອງລົດຄື:

  1. ລົດຕາຍສີໄວ.
  2. ຟີມກອງແສງເສື່ອມ ເຮັດໃຫ້ມີຟອງອາກາດ ມີຮອຍຍັບ ບໍ່ສາມາດກອງແສງໄດ້ທີ່ຄວນ.
  3. ອຸປະກອນເຄື່ອງໃນລົດ ລວມທັງແບັດເຕີລີ່ ແລະ ແອ ກໍເສື່ອມໄວ.

4. ພາຍໃນລົດເລີ່ມໜຽວ ເນື່ອງຈາກອາກາດພາຍນອກທີ່ຮ້ອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສ່ວນປະກອບພາຍໃນລົດ ທີ່ໃນລົດທັງຮ້ອນອົບເອົ້າຈະລະລາຍ ຫຼື ໜຽວ ໂດຍສະເພາະສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຢາງ.

5. ຢາງລົດເສື່ອມສະພາບໄວ ເພາະຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດແຮງເກີນໄປ.

ວິທີປ້ອງກັນລົດເສື່ອມສະພາບຈາກການຈອດຕາກແດດເປັນເວລາດົນ

  • ໃຊ້ຜ້າຄຸມລົດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຄຸມລົດໄດ້ໝົດຄັນ ສາມາດສະທ້ອງແສງໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມັດເຊືອກໃຫ້ແໜ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົດພັດເອົາຜ້າຄຸມປິວ.
  • ໄປເຄືອບສີລົດ ໂດຍການລົງແວັກສເຄືອບສີລົດ ເພື່ອປ້ອງກັນແສງຕາເວັນທີ່ກະທົບໃສ່ລົດ.
  • ຈອດລົດແລ້ວ ເອົາແວ່ນລົດລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາຍໃນລົດຮ້ອນເກີນໄປ.

ຂໍ້ມູນຈາກ Springdale Automotive Centers