ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໃຊ້ມາດຕະການສະກັດເງິນເຢນອ່ອນຄ່າ

0
647

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດໍາເນີນມາດຕະການ “ ທີ່ເໝາະສົມ ” ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຫຼັງຈາກທີ່ເງິນເຢນອ່ອນຄ່າລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 32 ປີ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 149 ເຢນຕໍ່ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2022.

ຄວາມຜັນຜວນທີ່ເກີດຈາກການເກງກໍາໄລ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ລັດຖະບານກໍໄດ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ໂດຍລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຊ້ເງິນ 2,84 ລ້ານລ້ານເຢນ ເທຂາຍໂດລາ ໄປຊື້ເງິນເຢນ ເມື່ອວັນທີ 22 ກັນຍາຜ່ານມາ ໂດຍຫວັງສະກັດຄ່າຂອງເງິນເຢນບໍ່ໃຫ້ອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງເປັນການແຊກແຊງຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບ 24 ປີ ເຊິ່ງການກະທໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດແຮງກົດດັນຕໍ່ການເທຂາຍເງິນເຢນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນເຢນອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄາດວ່າລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຈະເຂົ້າແຊກແຊງອີກຄັ້ງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily