ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ອອກແຈ້ງການສັ່ງໂຈະບໍລິສັດລາວຊິນຫຼົງ

0
1027

ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງທິດຊີ້ນໍາ ຂອງການນໍາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ດັ່ງນີ້:

  1. ໃຫ້ບໍລິສັດ ລາວຊິນຫຼົງ ບຸກເບີກອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ຢູ່ເຂດບ້ານຕອງ ແລະ ບ້ານຈອມຊາງນໍ້າເຢັນ, ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍ້ອນວ່າມີອຸປະຕິເຫດ ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງເປັນກໍລະນີຊໍ້າໆກັນ ຊຶ່ງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ລົງກວດກາ, ຕິດຕາມ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ມີບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບບໍລິສັດຫຼາຍຄັ້ງ ພ້ອມນີ້ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ບົກພ່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍລິສັດກໍ່ຍັງບໍ່ທັນປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ, ໃຫ້ບໍລິສັດໂຈະຊົ່ວຄາວການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາຢູ່ພາກສະໜາມສາກ່ອນຈົນກວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 94 ກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ສ່ວນວຽກງານການສໍາຫຼວດ, ການກໍ່ສ້າງ, ການປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ (ແຮ່ຄ້າງສາງ), ການຈໍາໜ່າຍ, ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການເປັນປົກກະຕິ.
  2. ມອບໃຫ້ໜ່ວຍລັດຖະບານປະຈໍາພາກສະໜາມຂອງໂຄງການສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ຕາມຂໍ້ 1 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແລະ ບົດແນະນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລ້ວລາຍງານມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ເພື່ອຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
  3. ໃນກໍລະນີ ຫາກບໍລິສັດບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ, ດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ, ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ (ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 682/ພຈ,ກຄບ5, ລົງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2022).
  4. ພາຍຫຼັງບໍລິສັດ ສໍາເລັດການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ໃຫ້ບໍລິສັດ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ເພື່ອຊາບ ແລະ ລາຍງານໄປຍັງການນໍາກະຊວງເພື່ອພິຈາລະນາໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນໂຄງການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

    ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງການນໍາກະຊວງດ້ວຍ.