ນ້ຳແຂງຈາກອັດລັງຕິກລະລາຍເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນ

0
960

ທະວີບອັດລັງຕິກ ປົກຄຸມດ້ວຍນ້ຳແຂງຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ກຸ່ມຄື ນ້ຳແຂງອັງລັງຕິກຕະເວັນອອກ ແລະ ນ້ຳແຂງອັງລັງຕິກຕະເວັນອອກ ແລະ ປັດຈຸບັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພາວະໂລກຮ້ອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລໂລກສູງຂຶ້ນຫຼາຍ.

ຈາກການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນສະຫະລັດມາເມຣິກາ ແລະ ຄະນະສຳຫຼວດທະວີບອັດລັງຕິກຂອງອັງກິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳທະເລໃນທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງເປັນວິທີການທາງອ້ອມໃນການວັດແທກການສູນເສຍນ້ຳແຂງ.

ທັ້ງນີ້ ຜົນກະທົບຈາກການທີ່ນ້ຳແຂງໃນທະວີບອັດລັງຕິດລະລາຍ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໃນຫຼາຍປະເທດປະເຊີນກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ NASA