ອັງກິດທົດລອງການເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

0
992

ອັງກິດເລີ່ມການທົດລອງເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ 6 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການທົດລອງດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນໂດຍທັງໝົດຈະໃຊ້ຕົວແບບ 100:80:100 ແມ່ນພະນັກງານຈະໄດ້ເງິນເງິນເດືອນ 100% ເວລາເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ ຫຼຸດເປັນ 80%, ການຜະລິດພາບ (ຜົນຜະລິດ) ເທົ່າກັບ 100%. ໂດຍການຮ່ວມມືກວ່າ 70 ບໍລິສັດພ້ອມມພະນັກງານກວ່າ 3000 ຄົນ.

ການທົດລອງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ Andrew Barnes ແລະ ທ່ານ Charlotte Lockhart ທີ່ຮ່ວມກັນຕັ້ງມູນນິຖິ 4 Day Week Global ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີປະສິທິທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບອົງກອນຂອງຕົນ ທັງສອງຄົນຍັງມີຜູ້ຮ່ວມພັກດັນໂຄງການອີກຫຼາຍຄົນ ແລະ ຍັງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, Harvard, Pennsylvania, Aukland ແລະ Boston ມາເລີ່ມທົດລອງດັ່ງກ່າວ.

ຈາກຜົນສຳຫຼວດໃນອາເມລິກາພົບວ່າ ພະນັກງານເຮັດວຽກ 92% ເຮັດວຽກແບບ 4 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ມື້ລະ 10 ຊົ່ວໂມງແທນທີ່ເຮັດວຽກແບບເດີມຄື 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ມື້ລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງການທົດລອງເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍໍ່ອາທິດກວ່າ 70 ບໍລິສັດ. ໃນອັງກິດນີ້ເອງກຈະມາຊ່ວຍຖາມວ່າ ການຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່.