ຄົ້ນພົບແຂ້ວບູຮານ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 164,000ປີ!

0
3769

ຈາກການລາຍງານຂອງແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ຄົ້ນພົບແຂ້ວເຫຼັ້ມໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ພາຍໃນຖ້ຳຂອງ ສປປ ລາວ ອາດເປັນຫຼັກຖານອັນທຳອິດຂອງກຸ່ມມະນຸດທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Denisovans ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ໂດຍທີມງານ ນານາຊາດ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າແມ່ນແຂ້ວຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ 3.5-8.5 ປີ ໃນຕອນທີ່ລາວເສຍຊີວິດ, ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ 164,000 ປີແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີລາຍງານການພົບເຫັນ ເສດຟັອດຊິວຂອງ Denisovans ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.