ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມສູນຜະລິດຢາສັດຕະວະແພດ

0
901

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພານີ້ ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມສູນຜະລິດຢາສັດຕະວະແພດ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈຳກຳຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກປະເທດ ສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຜະລິດຢາສັດຕະວະແພດ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ຮົງກາລີ ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສູນຜະລິດຢາສັດຕະວະແພດ ແມ່ນສູນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີເນື້ອທີ່ 20 ເຮັກຕາ ສ້າງຕັ້ງປີ 1979 ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ໜ້າທີ່ຕົນຕໍຂອງສູນແມ່ນຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຢາກັນພະຍາດສັດ ໃຫ້ກະສິກອນທົ່ວປະເທດ, ປັດຈຸບັນມີກໍາລັງການຜະລິດ 10 ລ້ານເຂັມຕໍ່ປີ, ສາມາດຜະລິດຢາກັນພະຍາດສັດໄດ້ 8 ຊະນິດ ຄື: ວັກຊິນກັນພະຍາດສັດປີກ 5 ຊະນິດ (ນິວຄາເຊິນ, ອະຫິວາເປັດ, ຫລອດລົມອັກເສບ, ໝາກສຸກສັດປີກ ແລະ ອະຫິວາສັດປີກ), ຢາກັນພະຍາດສັດໃຫຍ່ 2 ຊະນິດ (ເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະ ໃຂ້ບວມ) ແລະ ຢາກັນພະຍາດໝູ 1 ຊະນິດ (ອະຫິວາໝູ), ປັດຈຸບັນສູນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຜະລິດຢາກັນພະຍາດສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸຄະລາກອນ ຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ: ປີ 1998-2003 ແລະ ປີ 2006-2008 ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຊາວກະສິກອນດ້ານການລ້ຽງສັດ ລາວ-ອີຢູ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2019 ເຖິງປັດຈຸບັນ; ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຜະລິດສັດ ແລະ ປາ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກໍາ ຮ່ວມມື ລາວ-ຮົງກາລີ ພາຍໃຕ້ເງິນກູ້ແບບມີເງື່ອນໄຂຈາກ ລັດຖະບານຮົງກາລີ ໄລຍະ 2 ແລະ ໄລຍະ 3 ມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ໄດ້ສ້ອມແປງສໍານັກງານຫ້ອງການ, ຫ້ອງທົດລອງເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຢາ, ຟາມລ້ຽງສັດທົດລອງ, ຕິດຕັ້ງສາງເຢັນເກັບຮັກສາຢາ, ປະກອບເຄື່ອງຈັກຜະລິດຢາໄວຣັສຊະນິດຝຸ່ນ,ເຄື່ອງບົ່ມເຊື້ອບັກເຈີຣີ. ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອບສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອ, ເຄື່ອງຮ່າຍບັນຈຸ ລວມທັງພາຫະນະຂົນສົ່ງຢາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າສູນ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນກະສິກອນ ຜູ້ລ້ຽງສັດໃນທົ່ວປະເທດ.

ຜົນໄດ້ຈາກໂຄງການແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນ ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດວັກຊິນໃຫ້ ສປປ ລາວ ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 5 ເທົ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ຢາກັນພະຍາດສັດ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດ ເມື່ອສັດບໍ່ເປັນພະຍາດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ, ຜູ້ລ້ຽງມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.