ດິນຊາຍກຳລັງຈະໝົດໄປຈາກໂລກ

0
5121

ເນື່ອງຈາກດິນຊາຍເປັນສິ່ງພື້ນຖານທີ່ນຳໄປໃຊ້ໃນຫຼາຍໆເລື່ອງເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງ, ເຮັດແກ້ວ, ປະສົມຊິມັງ ແລະ ອື່ນໆ, ຄົນເຮົາຄິດວ່າດິນຊາຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ມີມື້ໝົດໄປ, ຈາກການລາຍງານສະບັບໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າດິນຊາຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດກຳລັງຈະໝົດໄປ.

ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຈາກສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄວາມຕ້ອງການດິນຊາຍທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເມືອງ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນມະນຸດ.

ເຊິ່ງດິນຊາຍ ເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຮົາກຳລັງບໍລິໂພກມັນໄວກວ່າທີ່ມັນຈະມາທົດແທນຄືນດ້ວຍຂະບວນການທາງທໍລະນີວິທະຍາ UNEP ນຳມາເປັນສາເຫດຂອງດິນຊາຍຈະໝົດໄປຈາກໂລກ.