ໄຟຟ້າລາວປະສົບກັບບັນຫາລັກລອບໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ

0
1270

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ສູນເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນມີການດັດແປງເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລັກໄຟຟ້າໃນຮູບແບບອື່ນໆ.

ບໍລິສັດຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສູນເສຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຖືກປັບໃໝສາມເທົ່າສໍາລັບຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດຫມາຍ.
ປະຈຸບັນນີ້ ຟຟລ ກໍາລັງສະເໜີມອບລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າທີ່ດັດແປງແບບຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການໃຊ້ໄຟຟ້າແບບສໍ້ໂກງອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ.

ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງສາຍດ່ວນໝາຍເລກ 1199 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາຍງານການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ໂດຍສາຍດ່ວນເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄວ້ຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ ຟຟລ ຖ້າການລາຍງານດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຖືກປັບໃໝຍ້ອນການລັກລອບໄຟຟ້າ.

ຜູ້ລັກລອບໄຟຟ້າຈະຖືກຕັກເຕືອນໃນການກະທໍາຜິດຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແລະ ຄັ້ງທີສອງ ແຕ່ຈະຖືກປັບໃໝສໍາລັບການກະທໍາຜິດຄັ້ງທີສາມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຟຟ້າຈະຖືກປິດ ແລະ ຈະດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ, ຟຟລ ກ່າວ.
ໃນປີກາຍນີ້ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍເງິນລາງວັນສໍາລັບການລາຍງານຄ່າປັບໃໝທັງໝົດເຖິງ 5 ລ້ານກີບ, 70% ຂອງຄ່າປັບໃໝລະຫວ່າງ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 10 ລ້ານກີບ ແລະ 50% ຂອງຄ່າປັບໃໝສູງກວ່າ 10 ລ້ານກີບ.