Tap to Pay on Iphone ຈ່າຍງ່າຍ ສະບາຍກວ່າເກົ່າ

ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ບໍລິສັດ Apple ຈະມີການເປີດໂຕການໃຊ້ງານໃໝ່ກໍຄືການແຕະບັດເຄຣດິດເພື່ອຈ່າຍຜ່ານ Iphone ໂດຍກົງ ແລະ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດ Apple ໄດ້ປະກາດເປີດໂຕການໃຊ້ງານ Tap to Pay on Iphone ຫຼື ການຈ່າຍເງິນໂດຍການໃຊ້ Iphone ສໍາຜັດກັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆຈ່າຍເງິນສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

Tap to Pay on Iphone ນີ້ ບັນດາຮ້ານຄ້າຂະໜາດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍໄປຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດໃຊ້ Iphone ເພື່ອຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກລູກຄ້າໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນໃນການອ່ານບັດເຄຣດິດ.

ທັງນີ້, ທາງບໍລິສັດ Apple ໄດ້ລະບຸວ່າ ການໃຊ້ງານໃນຮູບແບບນີ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະຮອງຮັບການໃຊ້ຈ່າຍກັບບໍລິການເອີ້ນເກັບເງິນ Stripe ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະມີການຂະຫຍາຍອອກໄປໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Sanook