5 ອັນຕະລາຍ ຈາກການກິນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ !!

ໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ຖ້າເຮົາກິນໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງ ອັນຕະລາຍ 5 ຂໍ້ຈາກການກິນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ.

  1. ຂາດສານອາຫານ

ໃນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບມີສ່ວນປະກອບ 60-70% ແມ່ນແປ້ງສາລີ ແລະ ອີກປະມານ 15-20% ແມ່ນໄຂມັນ ທັງຢູ່ໃນເຄື່ອງປຸງ ແລະ ການທອດເສັ້ນໝີ່ ສ່ວນຜັກ ແລະ ຊີ້ນແຫ້ງທີ່ມາກັບໝີ່ກໍເກືອບຈະບໍ່ມີສານອາຫານຫຍັງເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານໜ້ອຍ ແລະ ຖ້າກິນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງເປັນໂຣກຂາດສານອາຫານ ຫຼື ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.

  1. ບໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການ

ອາດຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບບໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານສານອາຫານ ເພາະສ່ວນປະກອບຈະມີພວກແປ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ສ່ວນປະສົມທີ່ມາຈາກເກືອ ຖ້າກິນໄປດົນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ.

  1. ມີທາດໂຊດຽມ ຫຼື ທາດເກືອແຮ່ຫຼາຍ

ໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບຍິ່ງມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີທາດເກືອແຮ່ທີ່ສູງຫຼາຍ ເຊິ່ງທາດເກືອແຮ່ທີ່ຄວນບໍລິໂພກແມ່ນ 2,400 ມິລລິກຣາມຕໍ່ມື້ ແຕ່ຢູ່ໃນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບມີທາດເກືອແຮ່ສູງເຖິງ 1,600 ມິລລີກຣາມ ຫຼື ປະມານ 50% ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າໃຫ້ທາດເກືອແຮ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນຖ້າທຽບໃສ່ອາຫານປະເພດອື່ນ.

  1. ເຮັດໃຫ້ອ້ວນ

ສາເຫດທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ອ້ວນກໍຍ້ອນວ່າສ່ວນປະກອບຫຼັກໆໃນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບກໍຄືແປ້ງ ແລະ ໄຂມັນຈາກນໍ້າມັນ

  1. ເກີດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ

ເພາະໝີ່ເເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບໃຫ້ທາດຄາໂບໄຮເດດທີ່ສູງ, ໄຂມັນສູງ, ທາດເກືອແຮ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໂຣກຫົວໃຈ, ໂຣກໄຕ ແລະ ໂຣກຂາດສານອາຫານ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບໍ່ສາມາດກິນໝີ່ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບໄດ້ເລີຍ ແຕ່ເຮົາຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກິນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Sanook