ຢາພາຣາເຊຕາມອລ ຖ້າກິນໄລຍະຍາວອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຜົນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເອນດິນບະຣະ ສະຫະລັດສະອານາຈັກ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາພາຣາເຊຕາມອລ ທີ່ບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງທີ່ກິນຢາພາຣາເຊຕາມອລໃນໄລຍະຍາວຈະສົ່ງຜົນເສຍອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈ ແລະ ໂຣກຫຼອດເລືອດ.

ທີມວິໄຈໄດ້ລະບຸວ່າ: ໝໍທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ກິນຢາພາຣາເຊຕາມອລ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຄວນກິນຢາພາຣາເຊຕາມອລໃນຕອນທີ່ມີອາການເຈັບຫົວ ແລະ ເປັນໄຂ້.

Paracetamol medicine tablets on dark background

ຈາກຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດລອງກັບອາສາສະໝັກຈໍານວນ 110 ຄົນ ໃນນີ້ 2/3 ຂອງຈໍານວນຄົນທັງໝົດແມ່ນກິນຢາປິ່ນປົວໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂດຍເປັນການທົດລອງແບບສຸ່ມ ທີ່ໃຫ້ອາສາສະໝັກກິນຢາພາຣາເຊຕາມອລ 1 ເມັດ ມື້ລະ 4 ຄັ້ງ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ເຊິ່ງເປັນປະລິມານທົ່ວໄປສໍາລັບຄົນໄຂ້ທີ່ມີອາການປ່ວຍຊໍາເຮື້ອ.

ທ່ານ ສາສະດາຈານ ເຈມ ເດຍ ເພຊັຊກອນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເອນດິນບະຣະ ໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງວ່າ: ຢາພາຣາເຊຕາມອລເພີ່ມຄວາມດັນເລືອດ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດສໍາລັບໂຣກຫົວໃຈ ແລະ ໂຣກຫຼອດເລືອດ.

ທີມນັກວິໄຈໄດ້ແນະນໍາວ່າ ໃຫ້ໝໍສັ່ງຢາພາຣາເຊຕາມອລໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາກາຮປວດຊໍາເຮື້ອກິນໃນປະລິມານທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.