ອິນເດຍຜະລິດວັກຊີນ mRNA ໂຕທໍາອິດຂອງປະເທດໃກ້ສໍາເລັດແລ້ວ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍວ່າ: ບໍລິສັດ Gennova Biopharmaceuticals ຂອງປະເທດອິນເດຍກໍາລັງພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA ໂຕທໍາອິດຂອງປະເທດທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໂດຍສະເພາະ ໂດຍໃນຂະນະນີ້ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາກໍໃກ້ຈະສໍາເລັດການທົດລອງໃນໄລຍະທີ 3 ແລ້ວ ເຊິ່ງອາດຈະສາມາດພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນອີກ 1 ຫຼື 2 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.

ວັກຊີນທີ່ຜະລິດດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການທົດລອງໃຊ້ໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຊ້ເປັນວັກຊີນເຂັມທໍາອິດ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເປັນວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນ.

ສ່ວນທາງດ້ານຂອງບໍລິສັດ Bharat biotech ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນໂຄວິດ-19 Covaxin ຂອງປະເທດອິນເດຍໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສັກວັກຊີນເຂັມທີ 3 ຫຼື ເຂັມກະຕຸ້ນນັ້ນສາມາດຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໄດ້ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດວັກຊີນ Pfizer ກໍຈະມີການເປີດໂຕວັກຊີນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໂດຍສະເພາະໃນເດືອນມີນາ 2022.