ລົດກໍາລັງຈະຈົມນໍ້າ ແຕ່ເຈົ້າຂອງລົດອອກມາຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບລົດເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງໄດ້ຂັບລົດຂ້າມແມ່ນໍ້າທີ່ກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນຍ້ອນອາກາດທີ່ໜາວແຮງ ເຮັດໃຫ້ລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄປຕໍາກັບນໍ້າກ້ອນ ແລະ ຕົກລົງໄປໃນນໍ້າທີ່ເຢັນ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຫັນເຫດການເກີດຄວາມປະຫຼາດໃຈກໍຄືແມ່ຍິງທີ່ຂັບລົດຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ອອກຈາກລົດມາຢືນຢູ່ຫຼັງຄາລົດເພື່ອຖ່າຍຮູບກັບລົດທີ່ກໍາລັງຄ່ອຍໆຈົມລົງນໍ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຫັນເຫດການເກີດຄວາມຕົກໃຈຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນກໍໄດ້ໂທປະສານຫາກູ້ໄພເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຫດຜົນທີ່ອອກມາຖ່າຍຮູບກັບລົດທີ່ກໍາລັງຈົມກໍເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ.

ທັງນີ້ກ່ອນທີ່ກູ້ໄພຈະມາຮອດບ່ອນເກີດເຫດ ປະຊາຊົນທີ່ເຫັນເຫດການກໍໄດ້ໃຊ້ເຊືອກເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນດຶງຈ່ອງອອກຈາກລົດທີ່ກໍາລັງຈົມນໍ້າ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດໄປຕໍາກັບນໍ້າກ້ອນ ແລະ ຈົມລົງໄປໃນນໍ້ານັ້ນແມ່ນແມ່ຍິຄົນດັ່ງກ່າວຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເກີນກໍານົດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ຫາຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດຈົນເກີດຄວາມອັນຕະລາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: Jalopnik.com