ຝຣັ່ງເລີ່ມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ພລາສຕິກຫຸ້ມຫໍ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ

0
1209

ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງ ຫ້າມຫຸ້ມຫໍ່ພລາສຕິກໃນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເພື່ອແນໃສາການຍົກເລີກໃຊ້ພລາດຕິກໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນ 2040 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ COP26.

ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບສິ່ງແວວລ້ອມໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດແທ້ກັບຂໍ້ຕົກລົງຈາກການປະຊົມ COP26 ເພື່ອເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດພາວະໂລດຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫ້າມໃຊ້ພລາສຕິດຈະເປັນຜົນດີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການສັ່ງຫ້າມດັ່ງກວ່າຊັດເຈນເທື່ອ.

ສຳລັບໝາກແຕງ, ໝາກນາວ ແລະ ໝາກກ້ຽງ ເປັນໜຶ່ງໃນຜັກໝາກໄມ້ 30 ສາຍພັນ ທີ່ຫ້າມຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍພລາກຕິກ ສ່ວນໜາກໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ໝາກໄມ້ປອກສຳເລັດຮູບ ຍັງເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ເພື່ອຄວາມຄົງສະພາບຄວາມສົດໄວ້.

ແຫຼ່ຂ່າວ, ພາບ: springnews