ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຊັບສົມບັດທໍາມະຊາດອັນລໍ້າຄ່າຂອງປະເທດ

ຈາກການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health ໄດ້ກ່າວເຖິງການນໍາໃຊ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຫຼາຍປະເທດ ເຊິ່ງມີທັງຢາຫຼວງ​ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ປະເທດລາວເອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຊັບສົມບັດທໍາມະຊາດອັນລໍ້າຄ່າຂອງປະເທດເຮົາ, ດັ່ງຄືທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດຈໍາໜ່າຍຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19, ດັ່ງນັ້ນ ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດຢາຊະນິດແຄັບຊູນເປັນຕົ້ນ ລາຊາບີ, ຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ.

ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງຢາໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງຢາພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ ສົ່ງໃຫ້ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຜົນດີໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈກໍ່ຄືພະຍາດໂຄວິດ-19.