ເຈົ້າຄອງນະຄອນສັ່ງຫ້າມບຸກລຸກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍ

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບຸກລຸກ ຫຼື ຫາກິນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະຟື້ນຟູລະບົບນິເວດຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ ຕາມນະໂຍບາຍ ສໍສີຂຽວ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວາງອອກ ທັງໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍການສ້າງຕົວເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລກທີ 013/ຈນວ, ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021, ໂດຍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ດຳເນີນການລຶບລ້າງໃບອະນຸຍາດ, ພ້ອມທັງຍົກເລີກ, ຮື້ຖອນໂຮງງານເຟີນີເຈີ, ໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງງານໄມ້ປ່ອງ ຫຼື ທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ຂອບເຂດໃກ້ຄຽງ. ພ້ອມທັງຫ້າມຊື້-ຂາຍບັນດາອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເລື່ອຍ, ການຊອຍ, ແລະ ການຕັດໄມ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດ ແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນອກຈາກການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍ ຍັງເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນການບຸກລຸກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການບຸກລຸກຈັບຈອງດິນເຂດປ່າສະຫງວນ, ບັນຫາໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ພື້ນທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍ ໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ.