ພົບປີງຍາວ 3 ນິ້ວ ເກາະຢູ່ໃນຮູດັງສາວສະກັອດດົນນັບເດືອນໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ

dewf3e

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ແພດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດສະກັອດແລນ ພົບປີງດູດເລືອດຂະໜາດ

3 ນິ້ວ ເກາະຢູ່ໃນຮູດັງຂອງ ນາງ ດາເນລາ ລິເວຣານີ ອາຍຸ 24 ປີ ຢູ່ເມືອງເອດິນເບີຣະ ປະເທດສະກັອດແລນ ດົນຫລາຍ

ເດືອນ ໂດຍນາງໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດລົດຈັກລົ້ມ ລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດຫວຽດນາມ ຫລັງຈາກນັ້ນ ນາງກໍ

ມີອາການເລືອດໄຫລອອກດັງຢູ່ເລື້ອຍ ເມື່ອເດີນທາງກັບເຖິງບ້ານ ນາງກໍສັງເກດເຫັນກ້ອນສີດຳຕິດຢູ່ໃນຮູດັງຂອງ

ຕົນເອງ ໂດຍນາງກໍຄິດວ່າເປັນກ້ອນເລືອດທີ່ແຂັງໂຕແລ້ວ ຈິ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະດຶງອອກ ແຕ່ມັນຊ້ຳພັດຫລຸບເຂົ້າໄປ

ໃນຮູດັງຂອງນາງ, ຈາກນັ້ນໃນຂະນະທີ່ນາງກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ ນາງກໍເຫັນກ້ອນສີດຳຫລຸດລົງມາເກືອບເຖິງຮີບສົບ ແລະ

ເມື່ອສ່ອງເບິ່ງຢູ່ແວ່ນໃກ້ໆ ກໍພົບວ່າມັນເປັນປີງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນາງຮີບເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອຂໍໃຫ້ແພດເອົາອອກໃຫ້

ໂດຍທີມແພດໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ວາຈະສາມາດນຳເອົາປີງອອກມາຈາກຮູດັງຂອງນາງໄດ້.