ກ້ວຍນ້ຳມີດີກວ່າທ່ານຄິດ

art_42076480

–    ກ້ວຍດິບ ຊ່ວຍແກ້ໂລກກະເພາະ ຊອຍເປັນປ່ຽງບາງໆ ອົບ ຫລື ຕາກ ໃຫ້ແຫ້ງບົດເປັນຝຸ່ນ ໃຊ້ຊົງກັບນ້ຳຮ້ອນດື່ມ ສາມາດເຄືອບກະເພາະໄດ້ດີ

–    ເຫີ່ມ ແກ້ຖອກທ້ອງ ກິນຊົດເຊີຍ ໂພແທສຊ້ຽມໃຫ້ຮ່າງກາຍທີ່ເສຍໄປໃນເວລາຖອກທ້ອງ

–    ສຸກ ແກ້ເຈັບທ້ອງ (ຖ່າຍຍາກ) ມີເພ໊ກຕີນຫລາຍ ຊ່ວຍເພີ່ມກາກໄຍໃນລໍາໃສ້ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ

–    ສຸກເຖຍ ຕ້ານມະເຮັງ ຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານ ເພີ່ມເຊວເມັດເລື່ອດຂາວ