App ອັດສະລິຍະ! ພຽງໃຊ້ກ້ອງສະແກນ ໂຈດເລກທາງຄະນິດສາດ ກໍຈະໄດ້ຄຳຕອບທັນທີ!

EyWwB5WU57MYnKOuFHKxVv5bQDk0taommWiuxARgY4k1XsZEWIgKsZ

 

ຄະນິດສາດຄົງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອແອັບພລິເຄຊັ່ນອັດສະລິຍະ ສາມາດຕອບໂຈດຍາກໆທາງຄະນິດສາດ

ພຽງແຕ່ເປີດກ້ອງ ແລະ ສະແກນກໍຈະໄດ້ຄຳຕອບທັນທີ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 22 ຕຸລານີ້ວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແອັບພລິເຄຊັ່ນເທິງສະມາດໂຟນ ເຊິ່ງ

ໄດ້ລ້ຳໜ້າໄປໄກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຖິງຂັ້ນບໍລິສັດ ໂຟໂຕ້ແມັດ (Photo Math) ໄດ້ຄິດຄົ້ນແອັບພລິເຄຊັ່ນສຸດອັດສະລິຍະ ຊື່

ໂຟໂຕແມັດ ” ຕາມຊື່ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອີກບໍ່ດົນຕໍ່ຈາກນີ້ ພວກເຮົາຈະສາມາດຕອບໂຈດທາງຄະນິດສາດທີ່

ເຫັນວ່າຍາກໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ເປີດໜ້າກ້ອງເທິງສະມາດໂຟນ ທີ່ມີການຕິດຕັ້ງແອັບພລິເຄຊັ່ນ Photo

Math ແລ້ວນຳໄປສະແກນເອົາໂຈດຄະນິດສາດໃນໜ້າເຈ້ຍ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບອອກມາທັນທີໂລດ.

 

ທາງຜູ້ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ໂຟໂຕ້ແມັດ ຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນແບບທີ່

ສຸດ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າອີກບໍ່ດົນ ພາຍໃນປີ 2015 ນີ້!

 

ປ໊າດໂທ! ທັນສະໄໝ ແລະ ອັດສະລິຍະແນວນີ້ ເມື່ອມັນອອກມາໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລ້ວ ກໍຫວັງວ່ານັກຮຽນ,

ນັກສຶກສາ ແລະ ປັນຍາຊົນລາວເຮົາ ຄົງຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວລ້ຳຄືແນວນີ້ໃຫ້ຖືກທາງທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຫວັງວ່າ

ໃນເວລາສອບເສັງ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜລັກເອົາແອັບ Photo Math ດັ່ງກ່າວນີ້ ອອກມາສະແກນບັ້ງເລກ ເພື່ອເອົາຄະແນນ

ດອກເນາະ! 🙂