Home ຂ່າວພາຍ​ໃນ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງຕິດຕາມຈັດສັນ ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ.

ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງຕິດຕາມຈັດສັນ ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ.

0
653

ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024 ຜ່ານ ໂດຍມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນເພື່ອອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຮົກເຮື້ອໃຫ້ສຳເລັດເທື່ອມາ, ທ່ານ ພູວົງ ວົງຄຳຊາວ ຮອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດສັນຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ວຽກງານອະນາໄມ ປະດັບປະດາຕົວເມືອງ ຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງຕາມ 6 ເສັ້ນທາງສາຍຫລັກຄື: ຖະໜົນສຸພານຸວົງ ແຕ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ-ໄຟແດງສະໜາມບິນວັດໄຕ; ຖະໜົນຫລວງພະບາງ ແຕ່ໄຟແດງ ເດີ່ນບິນວັດໄຕ -ໄຟແດງສີໄຄ; ຖະໜົນອາຊຽນໄຟແດງອາກາດ-ໄຟແດງໜອງດ້ວງ; ຖະໜົນສີທອງ ໄຟແດງໜອງດ້ວງ-ໄຟແດງດົງນາທອງ; ເສັ້ນ ທາງ ແຄມຂອງບ້ານອາກາດ-3 ແຍກປາກປ່າສັກ ແລະ ຈຸດໄຟແດງປ່າສັກ ຫາໄຟແດງດົງນາໂຊກ.

ໂດຍມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນເພື່ອອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຮົກເຮື້ອໃຫ້ສຳເລັດເທື່ອ ພ້ອມທັງ, ລົງເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນຂອບເຂດ 7 ບ້ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ປີ 2024.