ເຈັບຫົວແບບໃດທີ່ເອີ້ນວ່າ ” ເຈັບຫົວໄມເກນ ”

0
335

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຄີຍມີອາການເຈັບຫົວ ຫຼື ວິນຫົວຮຸນແຮງ, ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າອາການເຈັບຫົວນີ້ ເປັນອາການເຈັບຫົວແບບໄມເກນຫຼືບໍ? ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນໄປຮູ້ຈັກກັບອາການເຈັບຫົວໄມເກນນຳກັນ. ອາການເຈັບຫວໄມເກນແມ່ນຈະມີການເຈັບຫົວເບື້ອງດຽວ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງ, ບາງຄັ້ງອາດຈະສະລັບເບື້ອງກັນ ແລະ ອາດຈະມີອາການປວດເບົ້າຕາ ຫຼື ຮູ້ສຶກປວດຮາກໄປນຳກັນ. ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ມັກຈະເປັນເພດຍິງຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ, ເຊິ່ງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20 – 25 ປີ, ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈຄື:

1. ການພົບກັບແສງແດດແຮງໆເປັນເວລາດົນ

2. ອາກາດຮ້ອນ

3. ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ

4. ດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ

5. ກິນອາຫານບາງປະເພດເຊັ່ນ: ຊັອກໂກແລັດ, ເນີຍ, ຖົ່ວ, ອາຫານໝັກດອງ…

6. ຄວາມຕຶງຄຽດ

ສຳລັບ, ການຮັກສາພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ມີພຽງແຕ່ວິທີຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນຄື: ການຮັກສາອາການໄມເກນຈະພິຈາລະນາຕາມລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການປວດ, ໂດຍຫຼັກໆຈະແມ່ນການກິນຢາເພື່ອບັນເທົາ, ນອກນີ້ຍັງສາມາດຮັກສາດ້ວຍການນວດກົດຈຸດ, ສິ່ງສຳຄັນໃນການຫຼີກລ່ຽງກໍຄືການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ກິນອາຫານໃຫ້ກົງເວລາ, ພະຍາຍາມພັກຜ່ອນໃນບ່ອນມິດງຽບ ແລະ ມືດ, ນວດບັນເທົາເມື່ອມີອາການປວດ, ອອກກຳລັງການສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ໝັ່ນສັງເກດປັດໄຈທີ່ມັກພາໃຫ້ເກີດອາການດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນ: phyathai Hospital.