ຜົວເມຍຍ່າຮ້າງ ຖືກຜົວຟ້ອງເອົາໄຕທີ່ເຄຍບໍລິຈາກໃຫ້ເມຍຄືນ

0
705

ອີງຕາມສືjໄທລາຍງານໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024 ຜ່ານມາ, ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວໃນອະດີດ ຂອງຄູ່ຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງທີ່ຍ່າຮ້າງກັນ ແລ້ວຝ່າຍຊາຍຟ້ອງຂໍໄຕຄືນ ໂດຍເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຫະລັດໃນປີ 1990, ດຣ ຣິຊາດ ບາດິສຕາ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບ ນາງ ດໍເນວ ກາຍເປັນຄູຜົວເມຍ ແລະ ມີລູກດດ້ວຍກັຍ 3 ຄົນ ຈົນມາຮອດປີ 2001 ທາງຝັ່ງເມຍເກີດອາກາດປ່ວຍໜັກ ດຣ ຣິຊາດ ທີ່ເປັນຜົວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍລິຈາກໄຕຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບເມຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດນາງເອົາໄວ້.

ແຕ່ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ 4 ປີຕໍ່ມາທັງຄູ່ມີປັນຫາກັນຈົນຮອດຂັ້ນຍ່າຮ້າງກັນ ແລ້ວເລື່ອງລາວກໍຮ້າຍແຮງລົງໄປອີກເມື່ອຝ່າຍຊາຍຕັດສິນໃຈຟ້ອງເມຍຕົນເອງ 1,5 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 35 ຕື້ກີບ ເພື່ອຂໍໄຕໂຕເອງຄືນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມສານໄດ້ປັດຕົກຄຳຟ້ອງໄປ ເພາະອ້າງອິງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດ ຫາກເອົາໄຕອອກກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນເມຍສ່ຽງເສຍຊີວິດໄດ້ ສານເລີຍເບິ່ງວ່າການຟ້ອງແບບນີ້ຄືເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈະເປັນທາງດ້ານຝ່າຍຜົວເອງທີ່ຈະຖືກຄະດີແທນການພະຍາຍາມຟ້ອງເອົາໄຕຄືນຈຶ່ງສິ້ນສຸດລົງ.