9 ເດືອນຜ່ານມາ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄຳມ່ວນ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດແລ້ວ 10 ຕື້ກວ່າກີບ

0
1485

ໄຟຟ້າຖືເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນລາຍຮັບໃຫ້ກັບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງບໍ່ສະເພາະເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ, ການຜະລິດໃນທົ່ວສັງຄົມ ແຕ່ຍັງສ້າງລາຍຮັບມະຫາສານໃຫ້ກັບງົບປະງານແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະປີ ສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາຂອງປີນີ້ ໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບເກືອບ 90% ຂອງແຜນການ.
ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພອນວິໄລສັກ ຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ ແມ່ນເປັນລັດວິສາຫະກິດໜຶ່ງ ທີ່ສາຍຕັ້ງແມ່ນຂຶ້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່  ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາຍຂວາງແມ່ນຂຶ້ນກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງເຮັດທຸລະກິດກຸ່ມ ຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານພ້ອມທັງເຄື່ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄໍາສັ່ງ ແລະແຈ້ງການຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລາຄາຄ່າກະແສໄຟຟ້າສໍາລັບປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສຄືນໃໝ່, ການປ່ຽນຖ່າຍໝໍ້ນັບໄຟຟ້າຈາກລະບົບອານາລ໋ອກເປັນລະບົບດີຈີຕອນ, ບໍາລຸງຮັກສາສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປະຢັດ ແລະຖືກວິທີ ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງລາຄາ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສໍາລັບປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສຈາກ 3 ຂັ້ນເປັນ 6 ຂັ້ນ ໄປຮອດເດືອນທັນວາປີ 2017 ຈົນກວ່າ ຈະໝົດກໍານົດ ສ່ວນວ່າລາຄາປະເພດອື່ນ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ເຊັ່ນກັນຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ສໍາລັບວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບພະລັງງານທັງໝົດ 156,19 ລ້ານກິໂລວັດໂມງເທົ່າກັບ 76,79 % ຂອງແຜນການປີ, ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 125,60 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 74,30 % ຂອງແຜນການປີ, ພະລັງງານຕົກເຮ່ຍໝົດປີຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 12,53% ດ້ານລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 88,43 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,36% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 101,49 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 68,92 % ຂອງແຜນການປີຂາດທຶນ 15,06 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 52,14%, ເຖິງແມ່ນລາຍຮັບຈະໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແຕ່ທາງລັດວິສາຫະກິດແມ່ນສາມາດ ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 10,59 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການປີ, ອາກອນເງິນເດືອນ 385,42 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 64 %, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10,20 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89,89 %.

ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພອນວິໄລສັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕິດພັນກັບວຽກງານຈໍາໜ່າຍ ແລະວຽກງານເກັບກູ້ພວກເຮົາກໍ ຍັງມີໜີ້ສິນ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2016 ໜີ້ສິນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າມີເຖິງ 34,25 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນໜີ້ສິນ ພາກກະສິກໍາກວມເອົາ 42,93%, ສໍານັກງານອົງການ 40,97% ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປ 16,09 % .

ພ້ອມນັ້ນທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ສໍານັກງານອົງການຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າຈົ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງຊາດ ກໍຄືຂອງສ່ວນລວມໃຫ້ມີ ຄວາມຍືນຍົງ, ມີສະຕິໃນການຊໍາລະຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕົນເອງຊົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ ພ້ອມທັງຮູ້ປະຢັດພະລັງງານທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວລົງອີກທາງໜຶ່ງ.

ຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ