ປີ 2018 ຈະມີຕັບອ່ອນທຽມຈະຖືກວາງຈຳໜ່າຍ ຜູ້ປ່ວຍໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ມີຄວາມຫວັງ

ເປັນອີກໜຶ່ງຂ່າວດີສຳລັບວົງການວິທະຍາສາດການແພດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ເພາະຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2018 ຈະມີຕັບອ່ອນທຽມຈຳໜ່າຍແລ້ວ

ປັດຈຸບັນອົງການອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ກຳລັງກວດສອບທົບທວນຂໍ້ສະເໜີລະດັບດັບອ່ອນທຽມຢູ່ລາຍໜຶ່ງ ໂດຍຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີໜ້າ ຂະນະທີ່ສະຖາບັນວິໄຈສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກ (ອັງກິດ) ຄາດວ່າລະບົບຕັບອ່ອນທຽມໜ້າຈະໃຊ້ງານໄດ້ສົມບູນພາຍໃນທ້າຍປີ 2018

ຄຸນສົມບັດຂອງຕັບອ່ອນທຽມແມ່ນໄດ້ຮວມເອົາຂະບວນການວັດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ການໃຫ້ອິນຊູລິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມມາໄວ້ໃນອຸປະກອນດຽວ ໂດຍການສອດເຂັມໄວ້ລືບຜິວໜັງເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດວັດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການໃຫ້ອິນຊູລິນຈະຖືກດຳເນີນການໂດຍລະບົບບໍລິຫານຈັດການອິນຊູລິນແບບອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງສາມາດຍົກເລີກພາລະຂອງການດູແລຕົນເອງຂອງຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ຍັງໝັ້ນໃຈໄດ້ຍິ່ງຂຶ້ນວ່ານ້ຳຕານໃນເລືອດຈະຢູ່ໃນລະດັບດີຕະລອດເວລາ

 

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: www.takieng.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.