8 ສັນຍານເຕືອນວ່າ ເຈົ້າອາດເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່

0
1520

ມະເຮັງຮັງໄຂ່ ໝາຍເຖິງເຊວເນື້ອຮ້າຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮັງໄຂ່ຂອງເພດຍິງ ເປັນມະເຮັງທີ່ພົບຫຼາຍຂອງມະເຮັງລະບົບອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງເພດຍິງ, ພົບວ່າພະຍາດມະເຮັງ ເປັນສາເຫດການເສຍຊີວິດອັນດັບໜຶ່ງ ເປັນພະຍາດທີ່ທຳຮ້າຍຊີວິດ ແລະສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງຢ່າງຮ້າຍແຮງ

  • ທ້ອງອືດຕະຫຼອດ
  • ມີກ້ອນໃນຊ່ອງທ້ອງ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼືເຈັບທ້ອງ
  • ກ້ອນເນື້ອອາດບຽດລຳໄສ້ໃຫຍ່ສ່ວນປາຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບ, ເວລາຖ່າຍກໍບໍ່ສະດວກ ຫຼືລຳບາກ
  • ເມື່ອກ້ອນເນື້ອໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈະກົດຖືກກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ ແລະຂັດ
  • ເມື່ອເຊວມະເຮັງມີການກະຈາຍໄປໃນຊ່ອງທ້ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າໃນຊ່ອງທ້ອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄືກັບຕຸ້ຍຂຶ້ນ, ທ້ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
  • ເບື່ອອາຫານ, ຈ່ອຍ, ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ
  • ອາດມີປະຈຳເດືອນຜິດປົກກະຕິ ບາງຄົນບໍ່ພົບການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ມີການຜະລິດໂຮໂມນທີ່ປົກກະຕິ
  • ໃນບາງຄົນອາດບໍ່ມີການສະແດງອາການຫຍັງເລີຍ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ